Duyurular

Entellektüel Çıktılar

IO1: Efektif pedagojik yaklaşımların tanımlayıcı haritası

Efektif pedagojik yaklaşımların tanımlayıcı haritası öğretmenlein özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin normal sınıflara nasıl dahil edilebileceğinin anlamasını iyileştirmeyi sağlayacak. IO1 pedagojik yaklaşımların doğasına, öğrenme zorluğunu tecrübe eden çocukların normal sınıflarda öğrenenlerin toplumuna tam kazandırılmasına, özellikle sınıfta öğrenme ortamına ve öğretme metodları ile stillerine, karar verecek ve inceleyecek.

Detaylı Rapor (PDF):
White paper (PDF)
 

IO2: Efektif pedagojik yaklaşımların seçiminin desteklenmesi için 5 mobil oyun

Bu çıktı performansı ölçmeyi sağlayacak 5 mobil oyun ortaya çıkaracak ve mobil pedagojik dikkat/karşılaşma ölçme uygulaması(IO3) için girdi sağlayacak.
Android temelli mobil oyunlar setinin, IO1’de ortaya çıkan bulgulara göre dizayn edilmiş, mobil pedagojik dikkat/karşılaşma ölçme uygulamasını(IO3) destekleyecek veri toplamayı sağlayarak öğretmenler için hazırlanmış kitapçık ile beraber, hafif/orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere öğretmenleri tarafından uygulanmasına izin verecek.

IO3: Mobil pedagojik dikkat/karşılaşma ölçme uygulaması

Bu çıktı mobil pedagojik dikkat/karşılaşma ölçme uygulamasını, oyunlar(IO2) da dahil olacak şekilde ortaya çıkartacak.
Android temelli mobil uygulama, öğretmenler için hazırlanmış kitapçık ile beraber, hafif/orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere öğretmenleri tarafından pedagojik ölçütlerin uygulanmasını sağlayacak.
Mobil pedagojik dikkat/karşılaşma ölçme uygulaması aşağıdaki aktiviteleri yerine getirecektir:

  • duruş ve beden hareketi
  • mimik takibi
  • yüz ifadesi görüntüleme
  • bakış
  • EEG beyin aktivitesi
  • termal veri

IO4: Efektif pedagojik yaklaşımların tanımlayıcı haritasının kullanımı için öğretmenlere rehber el kitabı

Bu çıktı var olan özel eğitimin eğitim kursları, öğrenme materyalleri, aynı zamanda katılımcı olan kurumların ilgili dersleriyle harmanlanmış el kitabını tanımlayacak. (pedagoji vs. gibi)

Rehber:
Rehber
 

IO5: Mobil pedagojik dikkat/karşılaşma ölçme uygulamasının kullanımı üzerine öğretmenler için kitapçık

Bu çıktı var olan özel eğitimin eğitim kursları, öğrenme materyalleri, aynı zamanda katılımcı olan kurumların ilgili dersleriyle harmanlanmış kitapçığı tanımlayacak. (pedagoji vs. gibi)

Kılavuzu:
Kılavuzu
 

IO6: Etki ve en iyi şekilde uygulama raporu

Etki ve en iyi şekilde uygulama raporu O2, O3, O4 ve O5’in kullanımının etkililiğinin, yeteneklerin gelişmesi üzerine etkilerinin, ve öğretmenlerin amaca uygun olarak orta/hafif düzeyde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin pedagojik ölçülerin karar vermesindeki yeterliliğinin eksiksiz değerlendirilmesi oluşacaktır.
Bu uzun süreli bir araştırma ve destek yaklaşımı gerektirdin, bundan dolayı proje de 3 seneliktir. Biz her ülkeden 30 özel/kapsayıcı eğitim öğretmeninin dahil olmasını bekliyoruz.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close