Nieuws Ticker

Doelstellingen

Pathway+ project is bedoeld om mobiele game-applicaties te gebruiken om de pedagogische behoeften van een kind met matige leerbehoeften te beoordelen. Dit is de kern van Pathway+, om de pedagogische ondersteuning voor deze kinderen te verbeteren, zodat deze kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen worden opgenomen in reguliere klaslokalen. Dit is natuurlijk slechts een onderdeel van een complete holistische benadering die docenten moeten volgen, maar het vermindert wel de drempel voor de beoordeling van kinderen met matige leerstoornissen, terwijl docenten in inclusieve onderwijsinstellingen toegang hebben tot een hulpmiddel dat hun besluitvorming ondersteunt bij de vraag welk type pedagogische benadering voor elk kind moet worden gevolgd.

Deze resultaten kunnen ook worden gebruikt door lerarenopleiders, die moeite hebben om te reageren op de vragen van hun stagiairs over de vraag of inclusieve pedagogie daadwerkelijk levensvatbaar is. Leraren en lerarenopleiders die de uitdaging aangaan verschillende klassengroepen te onderwijzen, kunnen de uitkomsten gebruiken als onderdeel van hun eigen praktijk.

Hoe zal dit worden gedaan? Met behulp van mobiele apparaten kan een kind op een aangename manier worden beoordeeld met behulp van kinetiek, eye-staring, EEG en thermische metingen die worden verzameld via het mobiele apparaat waarop het kind een spel speelt. Op basis van de verzamelde gegevens zal een analyse van aandacht en betrokkenheid plaatsvinden. Deze analyse kan vervolgens worden gebruikt om te bepalen welke pedagogische methoden, strategieën en benaderingen elk kind en zijn unieke individuele behoeften het beste ondersteunen. Dit zal worden bereikt door gebruik te maken van de mobiele app voor pedagogische aandacht / betrokkenheid meten (IO3), een gebruiksvriendelijke app die gegevens verzamelt via niet-intrusieve gaming, en de leraren advies biedt over pedagogische benaderingen.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close