Novosti - ukratko

Ciljevi I strategija

„Pathvay +“ projekat ima za cilj da koristi aplikacije-igre za mobilne telephone kako bi procenio pedagoške potrebe deteta sa umerenim potrebama za učenjem. Ovo je u središtu Pathvay + -a, kako bi se poboljšala pedagoška podrška ovoj deci, tako da ova deca sa posebnim obrazovnim potrebama mogu da budu uključena u obrazovanje. Ovo je, naravno, samo deo kompletnog holističkog pristupa koji nastavnici moraju da prate, ali smanjuje prepreku za procenu dece sa umerenim reškoćama u učenju, a također omogućava nastavnicima u inkluzivnim školama da imaju alat koji može podržati njihovo donošenje odluka o tome koji tip pedagoškog pristupa treba usvojiti za svako dete.

Pathvay+ rezultati mogu takođe koristiti edukatori nastavnika, koji se mogu boriti da odgovore na pitanja njihovih pripravnika o tome da li je inkluzivna pedagogija ustvari održiva.
Kako će to biti učinjeno? Korišćenjem mobilnih uređaja, dete se može oceniti na diskretan način korišćenjem kinetike, pogleda, EEG-a i termičkih mera koje će se prikupljati putem mobilnog uređaja na kojem dete igra igru. Na osnovu prikupljenih podataka, analiziraće se pažnja i angažovanje. Ova analiza se zatim može koristiti za određivanje pedagoških metoda, strategije i pristupa koji najbolje podržavaju svako dijete i njegove jedinstvene individualne potrebe. Ovo će se postići korišćenjem mobilne aplikacije za merenje pedagoške pažnje / angažovanja (IO3), koja ce nastavnicima pružiti savete o pedagoškim pristupima (videti analizu potreba za detaljnim opisom aplikacije, naučno-pedagoški koncept).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close