Novosti - ukratko

Trogodišnji projekat Pathvay + (01.09.2017 – 31.08.2020) ima za cilj da značajno doprinese implementaciji I shvatanju inkluzivnog obrazovanja tako što će nastavnicima i edukatorima pružiti program za podršku i procenu svakog deteta kao deo holističkog pristupa prema inkluzivnom obrazovanju, čime se dobijaju smernice o tome koji su pedagoški pristupi najpogodniji za dete. Merenja se odvijaju pomoću mobilnog tablet uređaja na kojem deca igraju igru. Meri se angažovanje i pažnja na diskretan način i koristeći zabavni pristup zasnovan na igri, pruža se podrška nastavnicima u izazovu inkluzivnog obrazovanja. Takodje se razvija nastavni profil nastavnika.

Ratifikacija UNCRPD-a je imala značajan uticaj na to kako nastavnici treba da učestvuju u inkluzivnom obrazovanju. S obzirom na to da većina ovih nastavnika nije dobila dodatnu obuku o tome kako da se nosi sa decom sa invaliditetom, Pathvay + nudi praktičan alat koji se koristi kod decom sa blagim / umerenim poteškoćama u učenjem u cilju procene pažnje i angažovanja u određenom vremenskom periodu kao I njihovog prilagođavanja.

Nastavnici uglavnom uče i razvijaju svoju praksu kroz saradnju sa ljudima u njihovom neposrednom okruženju: iskusnijim nastavnicima, kolegama i stručnjacima u ili van škole. Ovo su profesionalci koji se smatraju glavnim ciljnim grupama za ovaj projekat.

Glavni zadatak ovog projekta je pružiti ciljnim grupama znanja o pedagoškim strategijama za rukovanje razlikama u učionici i školi i informisati ih o uslovima neophodnim za uspešnu implementaciju ovih strategija, uz podršku Pathvay +. Projekat će stoga odgovoriti na ključna pitanja koja se tiču inkluzivnog obrazovanja. Kao prvo treba shvatiti kako funkcioniše inkluzivno obrazovanje.. Drugo, važno je znati kako i zašto ovi pristupi funkcionišu (uslovi za implementaciju). Ovo će biti objašnjeno u priručniku za obuku edukatora nastavnika i priručnik za nastavnike koji će nastati kao rezultat Pathway + projkta.

Projekat se fokusira na podršku i predlaganje odgovarajućih pedagoških pristupa. Ovo je u skladu sa pozitivnim psihološkim pristupom koji podržavaju i prihvate svi uključeni partneri, a takođe je usklađen sa Međunarodnom organizacijom WHO’s International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF).

Kao što je već rečeno, Pathvay + se bavi osnovnim inkluzivnim obrazovanjem, na taj način utičući i podržavajući svakog nastavnika u evropskim zemljama koje su ratifikovale UNCRPD, ali i dalje.

Rezultati ovog projekta:

  • IO1 Mapa efikasnih pedagoških pristupa
  • IO2 5 mobilnih igara za podršku efikasnog odabira pedagoških pristupa
  • IO3 Mobilna aplikacija koja omogućava merenje pedagoška pažnje / angažovanje
  • IO4 Priručnik za edukatore nastavnika na opisnoj karti upotrebe efikasnih pedagoških pristupa
  • IO5 Priručnik za nastavnike o korišćenju mobilne aplikacije koja omogućava merenje pedagoška pažnje / angažovanje
  • E1: Predstavljanje projekta u Briselu, Belgija
  • Pilot projketi u Nottinghamu (UK), Ieper (BE), Plovdiv (BG), Istanbul (TR)