Nieuws Ticker

Het 3-jarig project Pathway+ (01.09.2017 – 31.08.2020) heeft als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de introductie en implementatie van inclusief onderwijs door docenten en lerarenopleiders een toolset aan te bieden om de beoordeling van elk kind te ondersteunen als onderdeel van een holistische benadering naar inclusief onderwijs, daarbij voorzien van richtlijnen over welke pedagogische benaderingen het meest geschikt zijn voor een kind.

De metingen vinden plaats met behulp van een mobiel tablettoestel waarop de kinderen een spel spelen.

De ratificatie van UNCRPD heeft een drastische invloed gehad op de manier waarop leraren moeten handelen in inclusief onderwijs. Aangezien de meeste van deze leraren geen aanvullende training hebben ontvangen over hoe kinderen met een handicap te behandelen of te ondersteunen, biedt Pathway+ een handig hulpmiddel. Dit kan worden gebruikt met kinderen met een lichte / matige leerstoornis om de aandacht en betrokkenheid gedurende een bepaalde periode te beoordelen, en de interventies dienovereenkomstig aan te passen.

Docenten leren en ontwikkelen hun praktijk voornamelijk als resultaat van de inbreng van belangrijke sleutelfiguren in hun directe omgeving: de schoolleider, collega’s en professionals in of rond de school. Dit zijn de professionals die daarom worden beschouwd als de belangrijkste doelgroepen voor dit project.

De belangrijkste taak van dit project is om kennis aan te bieden over pedagogische strategieën omtrent het het omgaan met verschillen in de klas en op school en hen te informeren over de voorwaarden die nodig zijn voor de succesvolle implementatie van deze strategieën, ondersteund door Pathway+. Het project zal daarom de belangrijkste kwesties met betrekking tot inclusief onderwijs beantwoorden. In eerste instantie zal inzicht worden verkregen in wat werkt binnen inclusieve omgeving, en tevens zal een dieper inzicht bekomen worden in hoe inclusief inclusief onderwijs werkt. Ten tweede is het belangrijk om te weten hoe en waarom deze benaderingen werken (de voorwaarden voor implementatie). Dit wordt behandeld in het trainingshandboek voor lerarenopleiders en de handleiding voor leraren die allebei de Pathway+-resultaten gebruiken.

Het project richt zich op het ondersteunen en suggereren van passende pedagogische benaderingen en op waargenomen competenties. Dit is in overeenstemming met de positieve psychologische benadering die wordt ondersteund en omarmd door alle betrokken partners, en is ook in overeenstemming met de internationale classificatie van functionering, handicaps en gezondheid (ICF) van de Wereld Gezonheidsorganisatie WHO.

Volgende projectresultaten zullen worden gecreëerd:

  •  IO1 Descriptieve kaart van effectieve pedagogische benaderingen
  • IO2 5 mobiele games om effectieve selectie van pedagogische benaderingen te ondersteunen
  • IO3 Mobiele pedagogische aandacht / engagement-meting App
  • IO4 Handboek voor lerarenopleiders over het gebruik van een beschrijvende kaart van effectieve pedagogische benaderingen
  • IO5 Handleiding voor leraren over het gebruik van de mobiele pedagogische aandachts- / engagement-meting App
  • E1: Multiplier-evenement in Brussel, België
  • Evaluaties in Nottingham (VK), Ieper (BE), Plovdiv (BG), Istanbul (TR)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close