Новинарска лента

Тригодишният проект Pathway + (01.09.2017 – 31.08.2020) има за цел да допринесе съществено за внедряването и прилагането на приобщаващото образование, като предостави на учителите и обучителите на учители набор от инструменти, подкрепящи оценяването на всяко дете, като част от холистичен подход в посока приобщаващо образование, предоставяйки по този начин насоки относно това кои педагогически подходи са най-подходящи за детето. Измерванията на ангажираността и вниманието се извършват по ненатраплив начин с помощта на мобилно таблетно устройство, на което децата играят игра, използвайки забавен игрови подход. Това ще подпомогне учителите в предизвикателството да преподават в приобщаващи класни стаи и ще укрепи профилът им на обучаващи.

Ратифицирането на Конвенция на Организацията на обединените нации (ООН) за правата на хората с увреждания е от голямо значение за работата на учителите в приобщаващото образование. Като се има предвид, че повечето от тези учители не са получили допълнително обучение за това как да се справят с или подкрепят децата с увреждания, Pathway + предлага удобен инструмент за прилагане при деца с леки / умерени обучителни трудности с цел оценка на вниманието и ангажираността за определен период от време и съответстваща корекция на интервенциите.

Учителите усвояват и развиват своите практически умения главно в резултат на приноса на значими ключови фигури в непосредствената им среда: директор, колеги и професионалисти в училището или извън него. Това са професионалистите, които следователно се считат за основните целеви групи на този проект.

Основната задача на този проект е да предостави на ключови фигури знания за педагогически стратегии за справяне с различията в класната стая и училището и да ги запознае с условията, необходими за успешното прилагане на тези стратегии, подкрепени от Pathway +. Следователно проектът ще отговори на ключови въпроси, свързани с приобщаващото образование. На първо място, ще се дефинира кои подходи са приложими в приобщаващата среда и ще се задълбочи разбирането относно това как се осъществява приобщаващото образование. На второ място, важно е да се знае как и защо тези подходи са успешни (условия за прилагане). Това ще бъде разгледано в наръчника за подготовка на обучители на учители и в ръководството за учители, които ще използват резултатите от Pathway +.

Проектът се фокусира върху подкрепата и предлагането на подходящи педагогически подходи и върху наблюдаваните компетенции. Това е в съответствие с възприетия и подкрепян от всички участващи партньори подход, основаващ се на позитивната психология, а също така е съобразено и с Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация.
Както бе споменато по-горе, в основата на Pathway + стои приобщаващото образование, като по този начин се оказва влияние и подкрепа на всички учители в европейските държави, ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и на всички останали.

Ще бъдат създадени следните крайни продукти:

  • ИП1 Описателна карта на ефективни педагогически подходи
  • ИП2 5 мобилни игри, подкрепящи подбора на ефективни педагогически подходи
  • ИП3 Мобилно педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността
  • ИП4 Наръчник за обучители на учители за използване на описателната карта на ефективни педагогически подходи
  • ИП5 Ръководство за учители за използване на мобилното педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността
  • С1: Събитие за мултиплициране на резултатите от проекта в Брюксел, Белгия
  • Пилотни тестове в Нотингам (Великобритания), Ипер (Белгия), Пловдив (България), Истанбул (Турция)

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне