Новинарска лента

Интелектуални продукти

ИП1: Описателна карта на ефективни педагогически подходи

Описателната карта на ефективните педагогически подходи ще даде възможност на учителите да разберат по-добре как да приобщят децата със специални образователни потребности в масовите класни стаи. ИП1 ще разгледа и определи естеството на педагогическите подходи, особено учебната среда в класната стая и методите и стиловете на преподаване, даващи възможност на децата, изпитващи обучителни трудности, да са пълноценни участници в групата на учещите се в масовите класни стаи.

Бяла Книга (PDF):
White paper (PDF)
 

ИП2: 5 мобилни игри, подкрепящи избора на ефективни педагогически подходи

Този продукт ще осигури 5 мобилни игри, които позволяват извършването на измервания и които ще осигурят входяща информация за мобилно педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността (ИП3).
Набор от мобилни игри, базирани на Android и проектирани според данните от ИП1, в комбинация със съответното ръководство за учители, ще позволи събирането на информация, подпомагаща прилагането на мобилното педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността (ИП3) от учители на деца с леки/умерени обучителни трудности.

ИП3: Мобилно педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността

Този продукт ще осигури интегрираното мобилното педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността, включително и игрите (ИП2).
Мобилно приложение, базирано на Android, в комбинация със съответното ръководство за учители, ще позволи да се извършват мобилни педагогически измервания от учители на деца с леки/умерени обучителни трудности.
Мобилното педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността ще проследява следните параметри:

  • поза и движение на тялото
  • жестове
  • изражение на лицето
  • движение на очите
  • ЕЕГ мозъчна активност
  • телесна температура

ИП4: Наръчник за обучители на учители за използване на описателната карта на ефективни педагогически подходи

Резултат от този продукт ще бъде наръчника, който може да бъде съчетан със съществуващи курсове и обучителни материали в сферата на специалното образование, както и с подходящи курсове в участващите образователни институции (педагогика и др.).

Наръчник:
Наръчник
 

ИП5: Ръководство за учители за използване на мобилното педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността

Резултат от този продукт ще бъде схематично представяне на ръководството, което може да се съчетае със съществуващи курсове и обучителни материали в сферата на специалното образование, както и с подходящи курсове в участващите образователни институции (педагогика и др.).

Ръководство:
Ръководство
 

ИП6: Доклад за въздействието и най-добрите практики

Докладът за въздействието и най-добрите практики ще включва задълбочена оценка на приложимостта на ИП2, ИП3, ИП4 и ИП5 по отношение на тяхната ефективност и въздействие, в контекста на подобряване на уменията и компетенциите на учителите при избирането на подходящите педагогически мерки, които трябва да се предприемат за ученици с умерени / леки обучителни трудности.
Тъй като това изисква дългосрочен подход при изследването и оценката, проектът е тригодишен. Предвиждаме участието на 30 учители от специалното / приобщаващото образование от всяка страна.

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне